Kazatelé o prázdninách

2.7. V. Glancová (se svatou večeří Páně)
9.7. V. Glancová
16.7. V. Glancová
23.7. V. Glancová
30.7. kazatel v jednání

6.8. kazatel v jednání
13.8. kazatel v jednání
20.8. V. Glancová
27.8. V. Glancová

(Není-li uvedeno jinak, začínají bohoslužby v 9:30)


Modlitby v duchu komunity v Taizé

Zveme Vás na tiché meditativní modlitby se zpěvy z Taizé.

Vždy od 20 hodin.

Srdečně zvou a na setkání - znovu zase po letních prázdninách - se těší

Ondřej a Veronika Kopeckých
a farní sbor ČCE ve Hvozdnici.

O modlitbách Taizé:

Modlitby komunity sestávají kromě písní z Taizé z dalších jednoduchých prvků: krátkého čtení z Bible, žalmu a přímluv. Důležité místo má v modlitbě ticho, které trvá kolem osmi minut. Ekumenické modlitby se zpěvy z Taizé, které zachovávají podobný program, se konají po celém světě. (Převzato z Wikipedie - zdroj)

www.taize.fr/cs

O farářce: Mgr. Vendula Glancová

Ve Hvozdnici působí od roku 2006, kdy nastoupila na několik desítek let neobsazené místo faráře. Předtím byla farářkou ve sboru ČCE v Brandýse nad Labem - Na Vyšším hrádku (1998-2004).

V neděli 1. listopadu 2015 byla farářkou našeho farního sboru zvolena na další období (podle současných pravidel na pět let). Je to podle dostupných zdrojů poprvé, kdy byl farář v Husově domě zvolen opakovaně. A bylo to hlasy všech přítomných farníků! Jak řekl hornopočernický farář Petr Firbas, zástupce seniora Pražského seniorátu, který u nás ten den sloužil bohoslužbu a vedl volební shromáždění, je to výjimečné a je to radost.

Těšíme se na další roky s naší farářkou, gratulujeme a přejeme jí, ať se jí dobře daří!

Vendula Glancová je také kaplankou ve Věznici Příbram.

Vendula Kalusová v pořadu České televize Cesty víry - Víra, láska, peníze
Vendula Kalusová v pořadu České televize Cesty víry - Nebe na zemi


Vybrané texty kázání