Kazatelé v listopadu/prosinci


26.11. V. Glancová (s nedělní školou; po bohoslužbách schůze staršovstva)

3.12. 1.neděle adventní V. Glancová (se svatou večeří Páně)
10.12. 2.neděle adventní V. Glancová (s nedělní školou)
17.12. 3.neděle adventní čtené bohoslužby
24.12. Štědrý den půlnoční bohoslužba 22:00 V. Glancová; Hvozdnický pěvecký sbor
25.12. Hod Boží vánoční V. Glancová (se svatou večeří Páně)
31.12. Silvestr V. Glancová (se svatou večeří Páně)

(Není-li uvedeno jinak, začínají bohoslužby v 9:30)


Modlitby v duchu komunity v Taizé

Zveme Vás na tiché meditativní modlitby se zpěvy z Taizé.

Nejbližší modlitební večer Taizé se uskuteční v pátek 22. prosince od 19 hodin.

Srdečně zvou a na setkání se těší
Ondřej a Veronika Kopeckých
a farní sbor ČCE ve Hvozdnici.

O modlitbách Taizé:

Modlitby komunity sestávají kromě písní z Taizé z dalších jednoduchých prvků: krátkého čtení z Bible, žalmu a přímluv. Důležité místo má v modlitbě ticho, které trvá kolem osmi minut. Ekumenické modlitby se zpěvy z Taizé, které zachovávají podobný program, se konají po celém světě. (Převzato z Wikipedie - zdroj)

www.taize.fr/cs

O farářce: Mgr. Vendula Glancová

Ve Hvozdnici působí od roku 2006, kdy nastoupila na několik desítek let neobsazené místo faráře. Předtím byla farářkou ve sboru ČCE v Brandýse nad Labem - Na Vyšším hrádku (1998-2004).

V neděli 1. listopadu 2015 byla farářkou našeho farního sboru zvolena na další období (podle současných pravidel na pět let). Je to podle dostupných zdrojů poprvé, kdy byl farář v Husově domě zvolen opakovaně. A bylo to hlasy všech přítomných farníků! Jak řekl hornopočernický farář Petr Firbas, zástupce seniora Pražského seniorátu, který u nás ten den sloužil bohoslužbu a vedl volební shromáždění, je to výjimečné a je to radost.

Těšíme se na další roky s naší farářkou, gratulujeme a přejeme jí, ať se jí dobře daří!

Vendula Glancová je také kaplankou ve Věznici Příbram.

Vendula Kalusová v pořadu České televize Cesty víry - Víra, láska, peníze
Vendula Kalusová v pořadu České televize Cesty víry - Nebe na zemi


Vybrané texty kázání