Nedělní škola

Vyučování náboženství - zpravidla každou druhou neděli 9:30 - 10:15 během bohoslužeb pro dospělé - základní seznámení s biblickým příběhem, kreslení, povídání, zpívání i pro děti z necírkevního prostředí.

Nedělní školu vedou zodpovědně, s láskou a péčí Markéta a Alžběta Michalovy.

Setkávání mládeže

Z iniciativy našich dospívajících vznikla myšlenka pravidelného setkávání. Od října zpravidla jednou za 14 dní, pravděpodobně v páteční podvečery, tak budou diskutovat o věcech, které je zajímají. Pokud by se k nim chtěl někdo z "náctiletých" přidat, stačí kontaktovat Alžbětu Michalovou na e-mailu. Naši mladí "pátečníci" rádi přivítají i nové tváře :-)

Poznali jsme Ochranovské sbory v Českém Ráji

Třetí prázdninový týden, od pondělí do pátku 16.-20. července 2018, jsme se vydali s dětmi z nedělní školy do Ráje - toho Českého. A to nejen poznávat krásy přírodní, ale tradičně za poznáním evangelických sborů. Tentokrát byly naším cílem tzv. Ochranovské sbory. Putovali jsme s batohy na zádech krásnou krajinou (a mnohé kopce byly výzvou především pro dospělé účastnice výpravy) a setkali se s milými a zajímavými lidmi, kteří nás obeznámili s historií i současností těchto sborů. Navštívili jsme Všeň a Poddoubí u Vyskeře, Rovensko pod Troskami, Turnov, Hruboskalské skalní město a hrad Valdštejn, Kalich u Besedic. Odvezli jsme si spoustu krásných zážitků a už nyní se těšíme na to, jaký program pro nás naše sestra farářka připraví napřesrok ;-)

Vlevo: Na stoleté usedlosti v Poddoubí u Vyskeře nás přivítal presbyter tamního sboru
Vpravo: Vystoupali jsme nad Vyskeř ke kapli sv. Anny, odkud byl krásný výhled


Vlevo: Modlitebna v Rovensku pod Troskami je tradiční ukázkou ochranovského sboru - je celá v bílém
Vpravo: Výjimečným zážitkem byla návštěva tajné modlitebny U Kalicha, nad Malou Skálou, kde se ke svým bohoslužbám scházeli čeští bratři v době pobělohorské


Foto: Honza Kalus a Bětka Michalová

Putování po vysočinských evangelických sborech

Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Veselí - během putování od 24. do 28. července 2017 jsme s dětmi z nedělní školy navštívili evangelické sbory na Českomoravské vrchovině. A bylo to nesmírně zajímavé. Velký kostel v Novém Městě, nová modlitebna a srdečné přijetí v Bystřici a toleranční kostel s živým společenstvím ve Veselí, kde nás na svou faru pozval pan farář Martin Litomiský. Děti se mohly seznámit s historií i současností evangelických sborů na Vysočině. A našlapaly pěšky cca 30 km, a to i ti nejmenší, šestiletí. A někdy ne zrovna v pohodovém počasí. Více fotografií máme na Facebooku.

Foto vpravo nahoře: Na hradě Pernštejně
Vlevo: Na schodech kostela v Novém Městě, který je jedním z největších evangelických kostelů u nás
Vpravo: Běta Michalová s kytarou a Barbora Kopecká u klavíru nacvičují písně na večer


Vlevo: Ušli jsme za 4 dny cca 30 km krásnou vysočinskou přírodou, lesy, poli, loukami
Vpravo: Kostelík ve Veselí - o jeho stavbě zde lidé rozhodli jen pár dní po vyhlášení Tolerančního patentu a do pár měsíců stálCesta na Sever

Předposlední prázdninový týden roku 2016 jsme se v sestavě farářka + slečna učitelka nedělní školy + 5 dětí vydaly za několika tolerančními kostely severně od Prahy a poté do Ústeckého seniorátu, do sborů v Chotiněvsi, Úštěku a Děčíně. Tímto děkujeme především všem, kdo nás vlídně a nezištně přijali - panu faráři Mirkovi Pfannovi a sboru v Libiši - manželům Erdingerovým a celému sboru v Mělníce - faráři Michalu Šimkovi a sboru Mšeno u Mělníka - sestře kurátorce Aleně Hálové ze sboru Chotiněves a Úštěk - a Ivě Matějovské a sboru v Děčíně.

Rodiče našich dětí obdivujeme za jejich důvěru, s kterou nám své děti svěřili na týden do péče! Smyslem naší cesty bylo poznat jiné kraje, faráře a církevní prostory, než je náš Husův dům ve Hvozdnici a zdejší farářka :) Myslíme si totiž, že neškodí podívat se občas, jak žije církev jinde - a poslechnout si o ní něco zajímavého. Kromě kostelů a evangelických hřbitovů jsme viděli spoustu krásné přírody - mj.jsme vylezli na Pravčickou bránu - a vykoupali se díky nádhernému počasí v jezeře v Kokořínském údolí nebo ve známém děčínském aquaparku.

Vlevo: Chotiněves - kostel, který postavili vlastníma rukama v r. 1946 reemigranti z Ukrajiny, členové Svobodovy armády z vděčnosti Bohu za to, že přežili např. boje u Dukly...
Vpravo: Vysoká u Mělníka - toleranční skvost s muzeem toleranční doby v márnici místního evangelického hřbitova - vřele doporučujeme k návštěvě!


Vlevo: To jsme před kostelem v Chotiněvsi s úžasnou místní kurátorkou Alenou Hálovou - ženou, která má vize a hluboký vztah k místu
Vpravo: Náhrobky maďarských kazatelů přenesené ze hřbitova v Nebuželích - prý obdivoval i maďarský prezident před několika lety....


Výlet nedělní školy do Kunvaldu

Výlet dětí z nedělní školy jsme podnikli o víkendu 21.-22. 11. 2015. Naším cílem byla kolébka Jednoty bratrské - vesnička Kunvald v Orlických horách , kde jsme si prohlédli domeček Na sboře a prošli Modlivý důl. Naše cesta vedla dále do Neratova, kde jsme obdivovali impozantní místní kostel a celé dílo sdružení Neratov. Nocleh a domácí stravu nám po celé dva dny poskytovala paní farářka Jiřina Kačenová a sbor Českobratrské církve v Letohradě. Cestování vlakem má s dětmi stále své kouzlo, těšíme se na další jarní výlet s duchovní tématikou!

Domek Na sboru, kde byl v roce 1457 založen první sbor Jednoty bratrské.U pomníku Jana Amose Komenského a před kostelem v Neratově


V Modlivém dole