Nedělní škola

Vyučování náboženství - zpravidla každou druhou neděli 9:30 - 10:15 během bohoslužeb pro dospělé - základní seznámení s biblickým příběhem, kreslení, povídání, zpívání i pro děti z necírkevního prostředí.

Nedělní školu vedou zodpovědně, s láskou a péčí Markéta a Alžběta Michalovy.

Cesta na Sever

Předposlední prázdninový týden roku 2016 jsme se v sestavě farářka + slečna učitelka nedělní školy + 5 dětí vydaly za několika tolerančními kostely severně od Prahy a poté do Ústeckého seniorátu, do sborů v Chotiněvsi, Úštěku a Děčíně. Tímto děkujeme především všem, kdo nás vlídně a nezištně přijali - panu faráři Mirkovi Pfannovi a sboru v Libiši - manželům Erdingerovým a celému sboru v Mělníce - faráři Michalu Šimkovi a sboru Mšeno u Mělníka - sestře kurátorce Aleně Hálové ze sboru Chotiněves a Úštěk - a Ivě Matějovské a sboru v Děčíně.

Rodiče našich dětí obdivujeme za jejich důvěru, s kterou nám své děti svěřili na týden do péče! Smyslem naší cesty bylo poznat jiné kraje, faráře a církevní prostory, než je náš Husův dům ve Hvozdnici a zdejší farářka :) Myslíme si totiž, že neškodí podívat se občas, jak žije církev jinde - a poslechnout si o ní něco zajímavého. Kromě kostelů a evangelických hřbitovů jsme viděli spoustu krásné přírody - mj.jsme vylezli na Pravčickou bránu - a vykoupali se díky nádhernému počasí v jezeře v Kokořínském údolí nebo ve známém děčínském aquaparku.

Vlevo: Chotiněves - kostel, který postavili vlastníma rukama v r. 1946 reemigranti z Ukrajiny, členové Svobodovy armády z vděčnosti Bohu za to, že přežili např. boje u Dukly...
Vpravo: Vysoká u Mělníka - toleranční skvost s muzeem toleranční doby v márnici místního evangelického hřbitova - vřele doporučujeme k návštěvě!


Vlevo: To jsme před kostelem v Chotiněvsi s úžasnou místní kurátorkou Alenou Hálovou - ženou, která má vize a hluboký vztah k místu
Vpravo: Náhrobky maďarských kazatelů přenesené ze hřbitova v Nebuželích - prý obdivoval i maďarský prezident před několika lety....


Výlet nedělní školy do Kunvaldu

Výlet dětí z nedělní školy jsme podnikli o víkendu 21.-22.11.2015. Naším cílem byla kolébka Jednoty bratrské - vesnička Kunvald v Orlických horách , kde jsme si prohlédli domeček Na sboře a prošli Modlivý důl. Naše cesta vedla dále do Neratova, kde jsme obdivovali impozantní místní kostel a celé dílo sdružení Neratov. Nocleh a domácí stravu nám po celé dva dny poskytovala paní farářka Jiřina Kačenová a sbor Českobratrské církve v Letohradě. Cestování vlakem má s dětmi stále své kouzlo, těšíme se na další jarní výlet s duchovní tématikou!

Domek Na sboru, kde byl v roce 1457 založen první sbor Jednoty bratrské.U pomníku Jana Amose Komenského a před kostelem v Neratově


V Modlivém dole