Co se u nás děje a chystá

"Pouze zbavit se břemene nestačí...

– to nám dnes Ježíš říká. Zbavit se škodlivých břemen nestačí, protože i když se nám podaří zátěž ze života odstranit, nastane obrovské prázdno – které, pokud není zaplněno něčím jiným, zdravým a správným – hrozí, že se nás zahubí..."

Přinášíme Vám inspirativní text kázání naší sestry farářky Venduly Glancové z neděle 9. července.

Text kázání ve formátu PDF

Pracujeme na diakonickém projektu Návrat domů

S novým rokem jsme začali pracovat na pilotním diakonickém projektu zaměřeném na postpenitenciární péči (péči o klienty po výkonu trestu). Během roku chceme pomoci minimálně pěti klientům, kteří opouštějí věznice, najít zázemí, práci, bydlení a správný směr pro budoucnost.

Podrobnosti se dozvíte v samostatné rubrice Návrat domů 2017.


Druhá Noc kostelů v příbramské věznici měla opět úspěch

Podstatou i rozsahem naprosto ojedinělou akcí je Noc kostelů, na níž se měrou více než významnou podílí naše sestra farářka Vendula Glancová. Letošní program na několika místech ve věznici zahrnoval open-air koncert vězeňské hudební skupiny na vycházkovém dvoře, projekci filmu Skokan a příspěvek Pavla Gregora na učebně Krizového oddělení, výstavu fotografií Člověk a víra a přednášku psychologa Mgr. Martina Kalouse v kapli. Letošní symbolická Noc tak dostala již spíše podobu malého kulturního festivalu uvnitř věznice. Podrobnosti se dočtete ve zprávě na webu věznice .

Přivítali jsme návštěvníky zpoza zdí příbramské věznice

Osoby opouštějící výkon trestu se připravují na přechod do běžného života mj. i během výletů do přátelského, "normálního" prostředí. Naše farářka Vendula Glancová se dlouhodobě věnuje péči o lidi po výkonu trestu i v návaznosti na svou práci kaplanky ve Věznici Příbram. A tak je nasnadě, že jednou z extramurálních aktivit výstupního oddělení této věznice (tedy doslova aktivit, které probíhají "za zdí") byl už druhý výlet do Hvozdnice.

Ve středu 16. listopadu 2016 se skupina odsouzených s doprovodem zaměstnanců věznice prošla do nedaleké Davle, podél Vltavy a také přes davelský most, známý z filmu Most u Remagenu. Součástí vycházky pak bylo také posezení na faře a vzájemný rozhovor nejen s farářkou, ale také s kurátorkou sboru.

Informace na stránkách Věznice Příbram


Připomněli jsme si výročí reformace

V neděli 30. října jsme si připomněli Den reformace i u nás v kostele, tedy v Husově domě ve Hvozdnici. "Je tomu 499 let, kdy Martin Luther přibil na vrata kostela svých 95 nápadů, jak co dělat v církvi lépe. Snažím(e) se tedy ze všech sil," říká naše farářka Vendula Glancová.

Fotografie z neděle jsou na naší facebookové stránce.V mníšeckém Zpravodaji vyšel rozhovor s "naší" Veronikou Kopeckou

Především hudbě je věnován rozhovor s Veronikou Kopeckou, jež je nejen dirigentkou Příbramské filharmonie a hudební skladatelkou, ale také členkou staršovstva našeho sboru, s farářkou Vendulou Kalusovou založila a již 9 let vede náš Hvozdnický pěvecký sbor a často naše bohoslužby doprovází hrou na harmonium. Život bez hudby si nedovede představit a v rozhovoru se dočtete o mnoha projektech, díky nimž svou vlastní hudební činností obohacuje Mníšecko.

Rozhovor k přečtení on-line

Přijeďte k nám na víkend či na prázdniny!

K dispozici je půda se 2 místnostmi na spaní a centrální místností vhodnou pro večerní programy, hry aj. Pohodlně se zde vyspí 14 lidí, při větším uskrovnění i více (na karimatkách na zemi). Na půdě je sprcha s teplou vodou a WC. Nutné je přivézt si s sebou vlastní spacáky a přezutí. Při společných pobytech se vaří v kuchyni v přízemí, která je vybavena veškerým nádobím.

Při špatném počasí lze využívat modlitebnu. Od 1. října se v celém domě topí a díky tomu je možné přijet i v zimě. (V objektu není možný pobyt s domácími zvířaty (psy), děkujeme Vám za pochopení.)

Ceny za pobyt
1 osoba noc+den: 70 Kč
1 osoba den (bez noclehu): 20 Kč
Sleva za brigádnickou pomoc např. na zahradě: 20 Kč

Přihlašovat se můžete na telefonním čísle 777 203 186 nebo e-mailem na hvozdnice@evangnet.cz